mz4sxl id

Passformen för arbete på mindre områden såsom plantskolor, trädgårdar, mindre parker, etc.

Och allmänhet i platser där större maskiner inte kan få till.

En maskin, 5 funktioner:

  • Fräsning
  • Stennedläggning
  • Utjämning
  • Sädd (tillval)
  • Jordpackning

Sønderup Maskinhandel A/S

CVR: 21835943