xrot 80 gps

XROT GPS er at sofistikeret system der styres af fjernbetjening primært og derudover via en app på din smartphone.

Systemet styres vha. knapperne ”SHIFT” og ”AUTO” på fjernbetjeningen.

Der er mulighed for at følge hele maskinens rute på smartphone. På smartphone kan hastighed, klippehøjde samt maskinen præcision på omkring 5 cm (under normale arbejdsforhold) takket være GPS systemet der bruger GLONASS.

Ved at bruge GPS servo drive bliver klipningen meget mere effektiv samt operatøren sparer en masse skridt

  • Total kontrolleret fra fjernstyring
  • Precision på 5 cm
  • 3 sikkerheds niveauer for at undgå at
  • maskinen forlader arbejdsområde
  • Udregning af den bedste arbejdes rute
  • Software opdatere automatisk

​​

Sønderup Maskinhandel A/S

CVR: 21835943